วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 2 : เรียนรู้เรื่องสารสนเทศและระบบสารสนเทศสรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
      (Information Management for Education : IME) 
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. ศึกษางานที่อาจารย์มอบหมายไว้
2. ทำความเข้าใจกับเนื้อหาในบทที่ 1 และสรุปการเรียนรู้บทที่ 1 ซึ่งมีเนื้อหาในเรื่อง สารสนเทศและระบบการจัดการสารสนเทศ เพื่อสร้าง Mindmap โดยใช้โปรแกรม Cacoo
3. และได้ศึกษาการใช้โปรแกรม CacooจากYoutube

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น