วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 3 :นักศึกษานำเสนอเรื่องสารสานเทศและระบบสารสนเทศ
  1. อาจารย์แนะนำการใช้ google app ต่างๆ และได้เจาะลึกในเรื่อง เว็บ cacoo ไม่ว่าจะเป็น คุณประโยชน์ ความสำคัญของเว็บ cacoo ในเรื่องหลักการสร้างแผนผัง หลักคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้าง Mindmap  
  2. อาจารย์ได้แนะนำเครื่องมือต่างๆ ที่ครูจำเป็นต้องรู้ ในทำงานในอนาคต
  3. นักศึกษาได้ออกมานำเสนอ ในหัวข้อ สารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
  4. อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นการนำเสนอและได้แสดงความคิดเห็นสไลค์ที่นักศึกษานำเสนอผ่าน google+ ทำให้นักศึกษาสามารถให้นักศึกษานำข้อเสนอดังกล่าวไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งถัดไป
  5. อาจารย์ได้แนะนำการเรียนรู้เพิ่มเติมของรายวิชา ทั้ง Youtube เว็บต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น