วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 ประชุมการทำงานของกลุ่ม

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 ประชุมการทำงานของกลุ่ม


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : ประชุมสรุปการทำงาน การลงพื้นที่
                                      สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
                                            (Information Management for Education : IME)          ในวันนี้ สมาชิกกลุ่มได้นัดกันเพื่อสรุปผลการลงพื้นที่จากนั้นได้ทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการลงพื้นที่โรงเรียนดำรงวิทยา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลที่ทุกคนได้จดมากับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อนำไปออกแบบแล้วพัฒนาระบบกิจกรรมนักเรียนที่จะาร้างขึ้น จากการรวบรวมความคิดและข้อมูลต่างๆนั้นได้พบว่าทางโรงเรียนนั้นประสบปัญหาอะไร มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไหร่
จากการประชุมครั้งนี้ได้สรุปผลการประชุมดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนดำรงวิทยา
2. ระบบการบริหารงานของทางโรงเรียน
3.ระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่ใช้งานปัจจุบันและกำลังจะใช้ในอนาคต
4.ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบสารสนเทศของมทางโรงเรียน
5.ข้อเสนอแนะของทางโรงเรียนในการสร้างระบบกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น