วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่12 นำเสนอความรู้และประสบการณ์

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่12 นำเสนอความรู้และประสบการณ์
   
                                  สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
                                         (Information Management for Education : IME)          ในวันนี้กลุ่ม lusaino ในวันนี้ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการลงพื้นที่ของโรงเรียนคือโรงเรียนดำรงวิทยาและโรงเรียนคัมภีร์วิทยา โดยสองโรงเรียนได้เข้าโครงการของ SMP ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นจากนั้นได้นำเสนอโครงการเกี่ยวกับระบบกิจกรรมนักเรียน ได้นำเสนอ  flowchart ถึงการเชื่อมโยงของระบบกิจกรรมนักเรียน จากนั้นได้นำเสนอ ข้อมูลต่างของระบบกิจกรรมนักเรียน ที่กลุ่ม lusaino จะสร้างขึ้น หลังจากการนำเสนอเสร็จ อาจารย์ได้เสนอเพิ่มเติ่มในเรื่องของ flowchart และอาจารย์ได้แนะนำการใช้สื่อบนอินเตอร์เน็ต ในเรื่องการโพตส์สาธารณะ ควรที่จะมีจริยธรรมในการใช้สื่อหรือโพตส์ข้อมูลต่างๆ และ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น