วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 5 ประชุมการทำงานของโครงการ

 ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 5: ประชุมการทำงานของโครงการ


  สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Information Management for Education : IME)       ในวันนี้ทางสมาชิกในกลุ่ม luciano ได้มีการนัดประชุมและหาข้อมูล เรื่องโครงการระบบกิจกรรมนักเรียน  โดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มต่างช่วยกันค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หาข้อมูลการสร้างระบบกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ ค้นหาหนังสือที่เกี่ยวกับการสร้างระบบ เพื่อจัดทำโปรเจคในหัวข้อระบบกิจกรรมนักเรียน โดยมีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและเพื่อให้แต่ละคนได้ศึกษาข้อมูลต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถ แล้วมานำเสนอในทีมเพื่อให้สมาชิกในทีม แสดงความคิดเห็น เพื่อให้สมาชิกให้ทีมได้ตัดสินใจว่าจะออกแบบระบบแบบไหน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น