วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 :วิเคราะห์ระบบสารสนเทศและโครงงาน

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 7 : วิเคราะห์ระบบสารสนเทศและโครงการ

วิเคราะห์ระบบสารสนเทศและโครงงาน

สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management for Education : IME)                วันพฤหัสบดี ที่ 1 ม.ค. 61 กลุ่ม luciano ได้นำเสนอในเรื่องที่ได้รับมอบหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยการนำเสนอจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การนำเสนอสารสนเทศทางการศึกษา และ การนำเสนอ  โดยการนำเสนอในครั้งนี้จะใช้ Google Slide  ในการนำเสนอ

สมาชิกในกลุ่มที่3 ชื่อกลุ่ม luciano
1.นายนัสรี แปแนะ
2.นายธีรภัทร ปิยะเขตร
3.นางสาวกัรมียะห์ ดาฮามิ
4.นางสาวสุไรนีย์ มะเร้ะ
5.นางสาวอามานี โต๊ะทา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น