วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 9 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน (สถานที่จริง) เป็นฐาน
ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 9 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน (สถานที่จริง) เป็นฐาน

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน (สถานที่จริง)

สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
 (Information Management for Education : IME)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ 2561


           วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. อาจารย์จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนเพื่อใช้ประกอบการทำ
โครงงาน โดยทีมของผมได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
           จากการลงพื้นที่ได้พบปัญหา และวิธีการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน และได้สอบถามเกี่ยวกับระบบกิจกรรมของทางโรงเรียนดำรงวิทยา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปสร้างระบบกิจกรรมต่อไป สมาชิกในกลุ่มที่ 3
1.นายนัสรี แปแนะ
       2.นายธีรภัทร ปิยะเขตร
           3.นางสาวกัรมียะห์ ดาฮามิ
       4.นางสาวสุไรนีย์ มะเร้ะ
         5.นางสาวอามานี โต๊ะทา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น