วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 2

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 2

อาจารย์ให้แบ่งทีม และการจัดการในทีม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

1. นายนัสรี แปแนะ  รหัสนักศึกษา 405809004 
2. นางสาวนูรุลอิฮซาน มะแซ รหัสนักศึกษา 405809009
3. นางสาวพาตีเมาะ ซาเฮาะ รหัสนักศึกษา 4058090
4. นายอารีฟิน มะแอ รหัสนักศึกษา 405809029 


โดยอจารย์ได้มอบหมายงานทีมดังนี้

          ให้แต่ละทีมศึกษาเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และเลือกมา 1 วิธี ซึงในทีมผม ได้เลือก การจัดการเรียนรู้ผ่านบล็อก ในการศึกษาในครั้งนี้          จากนั้นกลุ่มผมได้นัดกันที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อบ่งหน้าที่ของแต่ละคนในการค้นหาข้อมูลในหัวข้อเรื่อง รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้เลือกมาข้างต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น