วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7

                                                 ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7

                                 รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือนกันยายน  พ.ศ.2561

          อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปพบนายไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเว็บช่วยสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น