วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8

                                                        ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8

                                 รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เดือนกันยายน  พ.ศ.2561


อาจารย์ได้นัดเรียนชดประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย มีดังนี้

         1. อาจารย์ได้มอบงานเดี่ยวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดนหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซ็นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน
         2. อาจารย์ได้มอบหมายงานกลุ่มซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น