วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9


                                              ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9

                                 รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561          วันนี้ได้นำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มจากหัวข้อที่ได้ไปคว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บบล็อกซึ่งมีหัวข้อในการนำเสนอดังนี้
    1. ความหมายของเว็บบล็อก
    2. ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก
    3. ข้อดี/ข้อเสียของการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
    4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก

หลังจากการนำเสนอเสจอาจารย์ได้ Comment และชื่นชมการนำเสนอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น