วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 5

                                                  ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 5
                                 รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

             วันนี้อาจารย์ได้สอน เรื่อง การเรียนการสอนของรายวิชาเว็บช่วยสอน วันนี้เป็นการเรียนชดอีกวันหนึ่งเนื่องจากเวลาเรียนไม่เพียงพอต่อเนื้อหาที่ต้องเรียน และเรียนเรื่อง มาตราฐานบทเรียนผ่านเว็บ อาจารย์ได้อธิบายในหัวข้อย่อยของแต่ละกลุ่มแนะนำประเด็นที่สามารถนำเสนอหรือสามารถเอาเนื้อหาเพิ่มเติมได้

             ในตอนท้ายคาบอาจารย์ได้ให้นักศึกษาเข้าใช้  Cacoo ซึ่งเป็นเครื่องมือในการใช้ทำแผนภาพหรือ Mindmapping ได้และสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยการแชร์ผ่านอีเมล์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น